Prawo i Konie

Windykacja należności

Krótki opis tej strony

 • windykacja wierzytelności
   
 • wezwania do zapłaty
   
 • powództwa o zapłatę
   
 • postępowanie polubowne zmierzające do zawarcia ugody, przygotowanie treści porozumień
   
 • negocjacje w zakresie spłat zobowiązań
   
 • odzyskiwanie i sprzedaż przedmiotów zabezpieczeń
   
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu uproszczonym, nakazowym, upominawczym  i zwykłym
   
 • postępowanie egzekucyjne – sporządzanie wniosków egzekucyjnych, zastępstwo procesowe
   
 • wezwania do wydania dokumentów (paszport konia/dokumenty hodowlane)

Partnerzy


Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl