Prawo i Konie

Wzory Umów

Kancelaria PRAWO & KONIE świadczy usługi sporządzania i opiniowania umów

Umowy do pobrania

Sprzedaży i kupna koni

Sprzedaży i kupna koni

Pośrednictwo w sprzedaży i zakupie koni

Pośrednictwo w sprzedaży i zakupie koni

Dzierżawy koni

Dzierżawy koni

Pensjonatu

Pensjonatu

Użyczenia koni

Użyczenia koni

Trening koni

Trening koni

Trening zawodników

Trening zawodników

Transport koni

Transport koni

Ponadto przygotowujemy oraz weryfikujemy umowy z personelem ośrodków jeździeckich i hodowlanych. Dobieramy optymalne formy zatrudnienia w oparciu o analizę potrzeb klienta.
Sporządzamy umowy o pracę, regulaminy pracy  oraz umowy cywilnoprawne funkcjonujące w obrocie gospodarczym.

Pozostałe umowy funkcjonujące w sektorze hodowli i jeździectwa

Lekarzy weterynarii z klientami i właścicielami ośrodków

Lekarzy weterynarii z klientami i właścicielami ośrodków

Z kowalami

Z kowalami

Dzierżawy gruntów

Dzierżawy gruntów

Z dostawcami pasz

Z dostawcami pasz

Dzierżawy stajni

Dzierżawy stajni

Wszelkie umowy sporządzane mogą być w języku POLSKIM , ANGIELSKIM, NIEMIECKIM, HISZPAŃSKIM I ROSYJSKIM.

Sporządzane umowy zawierają ruchome klauzule umowne z komentarzem, tak aby możliwe było ich samodzielnie wykorzystanie przez klienta, w zależności od okoliczności i danego stanu faktycznego.

Pozostałe umowy funkcjonujące w sektorze hodowli i jeździectwa

Weryfikacja dokumentów potwierdzających stan zdrowia konia – badania kupno sprzedaż, opinie weterynaryjne

Weryfikacja dokumentów potwierdzających stan zdrowia konia – badania kupno sprzedaż, opinie weterynaryjne

Weryfikacja dokumentów potwierdzających własność (paszporty/ umowy kupna)

Weryfikacja dokumentów potwierdzających własność (paszporty/ umowy kupna)

Licencje, przynależność klubowa

Licencje, przynależność klubowa

Dokumenty hodowlane

Dokumenty hodowlane


Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl