Prawo i Konie

Porady on-line

Regulamin porad on-line

1. Klient kancelarii Lex Perfecta zainteresowany płatną poradą prawną on-line wypełnia formularz wraz z zapytaniem.

2. Prawnik Lex Perfecta wycenia poradę prawną wraz z ustaleniem terminu jej udzielenia i określa termin realizacji zlecenia.

3. Klient otrzymuje e-mailem wycenę i termin otrzymania odpowiedzi, po czym dokonuje zapłaty na konto kancelarii.

4. Minimalna cena porady prawnej wynosi 200 zł + Vat.

5. Po zaksięgowaniu opłaty prawnik e-mailem przesyła odpowiedź klientowi.

6. Prawnik jest obowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych od klienta.

7. Prawnik udziela porady prawnej w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez klienta.


Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl