Prawo i Konie

Prawo pracy

Doradztwo pracodawcom:

 • wybór efektywnych form zatrudnienia personelu;
 • wybór efektywnych systemów czasu pracy;
 • realizacja uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • wprowadzanie i zmiana regulaminów pracy, wynagradzania, etc.;
 • rozwiązywanie stosunków pracy (zwolnienia indywidualne i grupowe);
 • reprezentacja w sprawach sądowych i przed organami administracji (urzędy, inspekcje);
 • relacje ze związkami zawodowymi;
 • zbiorowe prawo pracy (układy zbiorowe, spory zbiorowe)

Porady dla pracowników:

m.in. w sprawach wynagrodzeń, odszkodowań, urlopów, zwolnień z pracy;
Reprezentacja pracowników w sprawach sądowych o wynagrodzenie i inne świadczenia, związanych ze zwolnieniem z pracy

 • wolontariat w ośrodkach jeździeckich
 • zatrudnianie nieletnich
 • współpraca w oparciu o umowy cywilnoprawne

Najczęściej pojawiające się problemy pracowników zatrudnionych w ośrodkach jeździeckich i hodowlanych   
 
sprawdź kiedy i jak możesz dochodzić swoich praw!!!

 • Czy w dobie kryzysu pracodawca  nie respektuje Twoich praw, które wynikają wprost z kodeksu pracy?
 • Jesteś zatrudniony na tzw. umowę śmieciową albo nie masz umowy?
 • Pracodawca nie wypłaca Ci wynagrodzenia, zwolnił Cię bez wypowiedzenia  lub też nie respektuje prawa do płatnego urlopu?  

Zgłoś się do nas a pomożemy Ci wyegzekwować Twoje prawa, jak również nasi specjaliści udzielą Ci profesjonalnej porady.

 • Czy wiesz jakie uprawnienia przysługują Ci w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę?  
 • Pracodawca bezzasadnie wypowiedział Twoją umowę o pracę albo ciężko naruszył  swoje obowiązki?
 • Jeżeli czujesz ze pracodawca nęka Cię  lub dyskryminuje?
 • Czy pracodawca traktuje Cię mniej korzystanie niż innego pracownika, mimo iż wykonujecie te same zadania? Jest to przejaw dyskryminacji bezpośredniej. Nie pozwól aby Twoje Konstytucyjnie zagwarantowane prawa były naruszane!

Usługi dla pracodawców

Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta eksperci z zakresu prawa pracy przygotowują projekty aktów prawnych w tym między innymi: regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, regulaminy BHP, umowy o pracę, umowy o pracę dla kadry zarządzającej i umowy o zakazie konkurencji.

 • Nie tylko pracownikowi przysługują określone prawa, kodeks pracy chroni również prawa pracodawców.
 • Nasza kancelaria pomoże Państwu w doborze efektywnych form zatrudnienia personelu oraz dobierze najkorzystniejszy system czasu pracy dla pracowników.
 • Masz problem z utworzeniem lub modyfikacją regulaminów pracy – pomożemy wprowadzić odpowiednie zmiany zgodnie z przepisami prawa.
 • Nie wiesz jak rozwiązać stosunek pracy bez naruszenia praw przysługujących pracownikom? Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi.
 • Udzielamy pomocy prawnej w zakresie spraw dotyczących  relacji ze  związkami  zawodowymi,  a także spraw związanych ze zbiorowym prawem pracy.

Reprezentujemy pracodawców w sprawach sądowych i przed organami administracji.

Partnerzy


Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl