Prawo i Konie

Obsługa spółek, fundacji i Stowarzyszeń

Krótki opis tej strony

 • doradztwo przy wyborze form prowadzonej działalności
   
 • optymalizacja kosztów
   
 • sporządzanie dokumentacji rejestrowej
   
 • przygotowywanie projektów uchwał, statutów itp.
   
 • doradztwo podatkowe
   
 • przekształcenia podmiotowe
   
 • negocjowanie i opracowywanie umów spółki
   
 • akty założycielskie stowarzyszeń i fundacji
   
 • pomoc przy zamykaniu prowadzonej działalności gospodarczej
   
 • opracowywanie zabezpieczeń finansowych w tym poręczeń, gwarancji i weksli
   
 • obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
   
 • reprezentacja i doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym

Partnerzy


Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl