Prawo i Konie

Nieruchomości dla ośrodków jeździeckich

Krótki opis strony

  • doradztwo prawne w związku z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości;
  • analizy prawne nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego; 
  • sporządzanie projektów umów oraz ocena umów pod względem formalno-prawnym (umowy najmu, dzierżawy, developerskie itp.); 
  • udzielanie wsparcia merytorycznego przy realizacji projektów budowlanych w tym przygotowanie dokumentacji wymaganej dla otrzymania pozwoleń budowlanych; 
  • doradztwo i reprezentacja w trakcie postępowań administracyjnych;
  • sprawy związane z problematyką nieruchomościową;
  • postępowania wieczysto księgowe.

Partnerzy


Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl