Prawo i Konie

Strefa Koni TV

STREFA KONI to grupa producencka łącząca doświadczenie filmowe realizatorów i producentów związanych z OTO AGENCJĄ PRODUCENCKĄ oraz branżę jeździecką reprezentowaną przez fachowców z zespołu PRAWO I KONIE. To pomysł wyjścia z profesjonalną produkcją filmową i telewizyjną do świata sportu jeździeckiego, hodowców i wszystkich podmiotów związanych z końmi.

OFERTA PRODUKCJI FILMOWO-TELEWIZYJNEJ

FILM PROMOCYJNY

Film promocyjny to audiowizualna formuła przedstawiająca firmę, przedsiębiorstwo, miejsce, wydarzenie i inne. Jest zazwyczaj dłuższą formą przekazu medialnego (od 3 do 20 min.), na którą składają się różne moduły tematyczne wraz z zastosowaniem grafiki i animacji. Film promocyjny zachowuje wizerunek przedsiębiorstwa (business identity), jego barwy, charakterystyczny znak graficzny bądź dźwiękowy. Produkowane przez nas filmy promocyjne wykonane są z zachowaniem wszelkich zasad sztuki filmowej, aby całość stanowiła finalnie zwartą formę, płynną narracyjnie, ciekawą merytorycznie i atrakcyjną wizualnie oraz dźwiękowo.

SPOT REKLAMOWY

To krótka forma prezentacji audiowizualnej trwająca zazwyczaj około 30 sek. Ta zwięzła formuła obliguje do szybkiego, jasnego i bardzo wyrazistego przekazu (często poprzez użycie zagadki, żartu czy metafory), którego celem jest jak najskuteczniejsza reklama produktu. W spocie reklamowym podstawę sukcesu stanowi dobry pomysł i nienaganna pod względem filmowym jakość produkcji oraz postprodukcji.

VIDEO WIZYTÓWKA

Video wizytówka to krótka ( 30-120 sek.) forma filmowa, najczęściej o charakterze reportażowym, przedstawiająca w skrócie firmę, produkt, wydarzenie czy też miejsce. Video wizytówka prezentuje przekrojowo zakres działalności firmy, walory produktu, wskazuje lokalizację przedsiębiorstwa i wszelkie dane kontaktowe. Całość wzbogacona, jak w poprzednich przypadkach, oprawą muzyczno-lektorską oraz grafiką i animacjami spójnymi z wizerunkiem firmy. Video wizytówka to zwarty i szybki przekaz audiowizualny najważniejszych i podstawowych informacji dla potencjalnych klientów bądź partnerów.

ZASTOSOWANIE FILMU PROMOCYJNEGO, SPOTU REKLAMOWEGO I VIDEO
WIZYTÓWKI
• publikacja na stronie internetowej firmy
• zamieszczanie na portalach społecznościowych
• tłoczenie na płytach DVD wykorzystywanych do dowolnych celów marketingowych
• interaktywne video prezentacje na płytach CD
• prezentacje podczas targów, konferencji i szkoleń
• prezentacje na monitorach ekspozycyjnych
• publikacja w internetowych katalogach biznesowych czy portalach informacyjnych

FILMY SZKOLENIOWE

Szkolenie poprzez przekaz filmowy pozwala odbiorcy na pełny kontakt wizualny i słuchowy z omawianym tematem. Jest pomocny w sytuacjach, gdzie opis słowny czy fotograficzny jest niewystarczający do zaprezentowania i zrozumienia procedur lub czynności. Filmy szkoleniowe dają możliwość bardzo wiernego przedstawienia tematu. Filmowy przekaz informacji jest szybki, zwięzły i dobrze zapamiętywany, co jest niezmiernie istotną cechą przy edukacji i szkoleniach. Zapis filmowy daje możliwość wielokrotnego odtwarzania w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów. Jest to niewątpliwy zysk i podniesienie skuteczności uczenia.

REPORTAŻ TELEWIZYJNY I FILM DOKUMENTALNY

Szkolenie poprzez przekaz filmowy pozwala odbiorcy na pełny kontakt wizualny i słuchowy z omawianym tematem. Jest pomocny w sytuacjach, gdzie opis słowny czy fotograficzny jest niewystarczający do zaprezentowania i zrozumienia procedur lub czynności. Filmy szkoleniowe dają możliwość bardzo wiernego przedstawienia tematu. Filmowy przekaz informacji jest szybki, zwięzły i dobrze zapamiętywany, co jest niezmiernie istotną cechą przy edukacji i szkoleniach. Zapis filmowy daje możliwość wielokrotnego odtwarzania w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów. Jest to niewątpliwy zysk i podniesienie skuteczności uczenia.

GWARANTUJEMY

• Wysoką jakość merytoryczną i techniczną produkowanych materiałów
• Oryginalną konstrukcję filmową i kreatywny scenariusz
• Niestandardowe podejście do tematu przedstawionego przez zamawiającego
• Elegancką i wiarygodną prezentację filmową wizerunku firmy
• Wysoką estetykę ujęć i najwyższej klasy montaż
• Spójność środków technicznych i artystycznych
• Optymalizację kosztów produkcji
• Płynność i atrakcyjność przekazu
• Profesjonalne udźwiękowienie i korekcja barwna obrazu
• Przygotowanie dla zamawiającego kompletu dokumentów produkcyjnych (umowy, zgody,oświadczenia) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poszanowaniem praw autorskich i wizerunków
• Mastering telewizyjny i przygotowanie techniczne produkcji zgodnie z wymaganiami technicznymi stacji telewizyjnych
• Wystawienie telewizyjnych metryk filmu i kart nagrania
• Nienaruszalność praw autorskich
• Wystawienie oświadczenia o odpowiedzialności prawnej
• Spełnienie wszelkich (również telewizyjnych) wymagań technicznych oraz produkcyjnych norm jakościowych

NASZE ATUTY

• Wieloletnie doświadczenie i praktyka w branży filmowej i jeździeckiej
• Współpraca z bardzo wieloma klientami z różnych branż
• Ekonomiczne podejście do produkcji
• Sprawna organizacja produkcji i postprodukcji
• Zastosowanie atrakcyjnych i dobieranych w zależności od potrzeb środków technicznych
• Współpraca z czołówką polskich operatorów, realizatorów, lektorów, montażystów
producentów z doświadczeniem w branży filmowej i telewizyjnej
• Profesjonalne zaplecze sprzętowe
• Szybkie i sprawne działanie
• Poszanowanie pieniędzy klienta – stosujemy technologie i sprzęt w zależności od potrzeb oraz wytycznych zamawiającego

NASZE REALIZACJE

CYKL - DARMOWE PORADY PRAWNE ONLINE

Nie posiadamy stałych cen produkcji. Jesteśmy elastyczni i każdorazowo przygotowujemy kosztorys danej produkcji w zależności od potrzeb i warunków. Zawsze staramy się być konkurencyjni cenowo.

• Wysoką jakość merytoryczną i techniczną produkowanych materiałów
• Oryginalną konstrukcję filmową i kreatywny scenariusz
• Niestandardowe podejście do tematu przedstawionego przez zamawiającego
• Elegancką i wiarygodną prezentację filmową wizerunku firmy
• Wysoką estetykę ujęć i najwyższej klasy montaż
• Spójność środków technicznych i artystycznych
• Optymalizację kosztów produkcji
• Płynność i atrakcyjność przekazu
• Profesjonalne udźwiękowienie i korekcja barwna obrazu

• Przygotowanie dla zamawiającego kompletu dokumentów produkcyjnych (umowy, zgody,oświadczenia) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poszanowaniem praw autorskich i wizerunków
• Mastering telewizyjny i przygotowanie techniczne produkcji zgodnie z wymaganiami technicznymi stacji telewizyjnych
• Wystawienie telewizyjnych metryk filmu i kart nagrania
• Nienaruszalność praw autorskich
• Wystawienie oświadczenia o odpowiedzialności prawnej
• Spełnienie wszelkich (również telewizyjnych) wymagań technicznych oraz produkcyjnych norm jakościowych


Zadzwoń po wyczerpującą informacje

(+48) 607 504 320

info@prawoikonie.pl